Hiện nay lượng truy cập 3 website taobao.com, tmall.com và 1688.com thường xuyên bắt đăng nhập mới có thể xem được nội dung sản phẩm.


Minh Quang Express xin hướng dẫn quý khách hàng đăng ký tài khoản trên hệ thống taobao:


Bước 1: quý khách click vào link sau:

https://world.taobao.com/markets/all/sea/register



Bước 2: Hệ thống taobao sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của bạn. Bạn nhập số điện thoại và bấm đồng ý



Bước 3: Điền các thông tin để thiết lập tài khoản.



Đăng ký thành công



Xin chân thành cám ơn