- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn: Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau

NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn
Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của Minh Quang Express:

- Ngân hàng Techcombank chi nhánh Lào Cai số tài khoản: 19035608696015 Chủ tài khoản: Đặng Quốc Hải.

- Ngân hàng vietcombank chi nhánh Lào Cai  số tài khoản: 0951004178176 Chủ tài khoản: Đặng Quốc Hải.